Hédi Fried


Start     Om     Publicerat     Föreläsningar    Café 84    Stiftelsen    Länkar    In English    Föreläsningar


 

"Godhet och ondska existerar sida vid sida, skilda åt av endast en tunn

hinna och det måste vi vara medvetna om säger författaren och psykologen

Hédi Fried. Hédi Fried berättar om hur hon och hennes syster Livia, kom

till Sverige med Bernadottebussarna 1945 efter nästan ett år i

koncentrationsläger där båda föräldrarna gasades vid ankomsten. Med sin berättelse

vill hon sprida kunskap om Förintelsen och även om vi inte har alla

svaren på hur det kunde hända är det viktigt att vi fortsätter att

ställa frågorna så att det aldrig händer igen.Hon poängterar det viktiga med att kämpa mot fördomar, att lära känna sina egna fördomar, för att inte agera ut dem."


 

Hédi har varit engagerad i att hålla föreläsningar om Förintelsen sedan 1988. För frågor om föredrag, kontakta gärna friedhedi@gmail.com

Hédi var även föreläsare på lärarhögskolan, där hon hållit en kurs om Förintelsen och vad man kan lära sig av den. Den metod hon använde heter Facing History and Ourselves.

 

En bra skola kräver bra lärare. Facing History erbjuder en metod som förbättrar lärarförmågan till medborgarfostran. Förmedlar aktivt lärande, vänder sig till både hjärna, hjärta och händer (doing). Interaktiv inlärning med hjälp av föredrag, film, litteratur, konst, etc. Lärarna står inte ensamma, de har ständig kontakt med kolleger och mentorer på webben.

Randomiserade försök visar att FH skapar effektiva lärare som förbättrar elevernas akademiska resultat, och hjälper till aktivt medborgarskap.

För ytterligare info, se www.facinghistory.org

 

Uppdatering 2 oktober 2016: Nu finns även dokumentärprogrammet "Vägen till Auschwitz" som följer Hédi och hennes arbete att se strömmande på youtube. Besök Hedis youtubekanal här.


Lyssna även på Hedis sommarprogram från 8 juli 2015.